Wat is en doet een gastouderopvang?   Erg belangrijk om te weten !!

 • een gastouder is flexibel, bijvoorbeeld de mogelijkheid incidenteel ruilen met opvangdagen, echter…MITS de dagplanning van de gastouder op dat moment, niet in gedrang raakt !!
 • de opvang per dag, bestaat uit maximaal 5 kinderen ( van 0 jaar tot 4 jaar ), inclusief de eigen kinderen van de gastouder ( als ze die heeft ) bijgeteld.
 • de gastouder en ouder hebben contractueel, de opvangdagen van het kind, vastgelegd.
 • individuele aandacht voor de kinderen
 • de opvang is in een gezellige, veilige ( o.a. Brand- koolmonoxide, rook- inbraakalarm, babyfoon, veiligheidshekjes zijn aanwezig ), huiselijke sfeer
 • persoonlijke aandacht en ontwikkeling aan// van het kind staat voorop
 • de gastouder staat geregistreerd in het LRK ( Landelijk Register Kinderopvang ) en voldoet aan de eisen van de wet ” Kinderopvang “. Ze wordt continu gescreend door het min.v. Justitie.  * Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht ); ook de “levenspartner” wordt gescreend en staat idem geregistreerd in het LRK.
 • de opvang locatie van de gastouder wordt minimaal 2 x per jaar geïnspecteerd door een consulent van het gastouderbureau
 • de ouders hebben recht op “kinderopvangtoeslag“, omdat de gastouder geregistreerd staat
 • de gastouder wordt elk jaar bijgeschoold, getraind; denk aan EHBO updates
 • als het kind ziek – en of op vakantie is, wordt er gewoon doorbetaald door de ouder (* deze dagen kunnen niet gecompenseerd c.q. ingehaald worden ; andersom als de gastouder ziek is of de opvang is gesloten, dan hoeft de ouder voor deze dag (en)  niet te betalen en kan er gecompenseerd worden )
 • de gastouder is gediplomeerd, gecertificeerd , bevoegd met kinderen te werken