Hartverwarmend dat zovelen met ons hebben meegeleefd na het heengaan van onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader Bechoepersad Nandram. We willen U hartelijk danken voor uw kaarten, bloemen, berichten en bezoek aan het rouwcentrum. Het deed ons goed om te horen dat hij enorm werd gewaardeerd en velen heeft geïnspireerd.

Wijlen mijn ouders