*Bij deze een kleine update….. Door de recente ontwikkelingen op ( EU ) juridisch gebied en dan denk ik aan de AVG  ( Algemene Verordening Gegevensbescherming ) Privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 is ingegaan, heeft ook Rani’s Speelhuis  actie moeten ondernemen. Maatregelen ( data-privacy veiligheid waarborgen van de kinderen/ ouders ) worden door mij genomen. Zoals  foto’s en of filmbeelden van de kinderen op mijn website, daar wordt toestemming vooraf gevraagd aan de ouders.  De omgevingsveiligheid van de kinderen zal nog meer worden geoptimaliseerd.  EHBO / Reanimatie trainingen/ cursussen worden jaarlijks door mij gevolgd.

De ouders van de kinderen zijn reeds door mij via E-mailing op de hoogte gesteld m.b.t. deze AVG – privacy wetgeving.

Als er vragen zijn over bovenstaande en of u wenst meer informatie over Rani’s Speelhuis, dan kunt u gerust contact opnemen met mij. Via de web contact pagina, en of mijn e-mailadres.

(c) 2018 *  Het is ten strengste verboden tekst, foto’s , logo c.q. bewegende beelden te kopiëren van de website http://www.ranisspeelhuis.nl