Sinterklaas is de hoofdpersoon van het Sinterklaasfeest.

De dag 6 december gaat door als zijn verjaardag.

Het feest houdt in dat Sinterklaas op zijn verjaardag, in plaats van zelf cadeautjes te ontvangen, cadeautjes geeft aan ieder kind dat het afgelopen jaar braaf is geweest.

Het wordt op 5 december gevierd in Nederland.

Sinterklaas is gebaseerd op de bisschop Nicolaas van Myra een Griekse heilige die in de derde/ vierde eeuw na Christus in Lycie in Klein-Azie leefde.

Ook bij Rani’s Speelhuis heb ik met de kinderen een leuke pakjesmiddag voor alle kinderen.

De voorbereidingen vooraf zijn dat wij er op los knutselen.

En de kinderen leren er ook gedichtjes bij en veel liedjes die allemaal bij dit kinderfeest horen.

Kiki de beer en Tumbi het aapje zijn ook nu weer zeker van de partij.