Het jaar 2021 is snel gegaan; nog 3 dagen te gaan en we laten een woelig, ongrijpbaar jaar achter ons. Een jaar net als vorig jaar, kenmerkend voor ons allen. Desalniettemin wil ik bij deze mijn beleving – gevoelens met jullie delen en dan met betrekking tot het werk dat ik al 15 jaar onafgebroken en met veel passie doe. Vanaf het moment dat ik mijn ogen open doe op een vroege maandagochtend, klaar om mijn ” kindertjes” te verwelkomen, op te vangen en gedurende de dag te verzorgen, daar gaat veel emotie, gevoel en organisatie in zitten.

Elke dag, elke week, elke maand. Zonder morren. De ene dag is net weer ietsje anders dan de vorige dag. Het is nooit hetzelfde. Elk kind vraagt op een speciale manier om aandacht of heeft dat nodig en krijgt dat ook. Soms krijg ik van een ouder een blijk van waardering. Ik laat dat gelaten toe. Alle kleine waarderingen neem ik van harte. En dat mag ook. Dat werkt uiteindelijk als brandstof voor mijn motivatie, nog meer inspiratie om me in te zetten voor deze kindertjes, die ik als mijn eigen kinderen beschouw. Ik zou vooral tegen de lieve ouders willen zeggen: ” HOU NIET OP MET WAARDEREN” voor wat ik doe.

Ik kijk uit naar het nieuwe jaar 2022 waar ik vol warmte, hoop en vertrouwen, samen met de ouders en kindertjes weer kan werken aan een warme, veilige en zorgzame gastouderopvang.